top of page

My Items

I'm a title. ​Click here to edit me.

Title
Description
BIMTypeCode
ELS
El-/Laddstolpe
TF
Träflis
VG
Vattengång
VU
Vattenutkastare
VEG
Vegetations grupp
V
Vatten, vätska i allmänhet
U
Utrustning, utsmyckning
TT
Trätrall
TS
Träsarg
TRÄ
Trä, t ex vid utrustningsdetaljer
TR
Trappa
TB
Tilsynsbrunn
T
Träd
STPR
Stuprör
STG
Storgatsten
STK
Staket
ST
Stängsel
SS
Strid sand för fallskydd
SOL
Solitära buske
SMG
Smågatsten
SM
Stenmjöl
SKO
Skylt, orientering
SKV
Skylt, väg
SK
Skelettjord
SI
Singel, kross
SG
Skrapgaller
SB
Schaktbotten
S
Strid sand (t ex sättsand)
RM
Rör i mark
RHP
Rörelshindrad parkering
RB
Rensbrunn
RA
Ramp
R
Räcke, stängsel, staket, plank
POS
Position
PL
Plantering
PB
Kupolbrunn
P
Perenn
OA
Oljeavskiljare
NB
Nedstigningsbrunn
N
Natursten
MT
Marktegel
ML
Målad linje
MK
Murkron
ME
Metall
M
Mur, inkluderande stödmur
LS
Ledstråk
LB
Luft brunn
L
Lökväxt, knölväxt
KU
Kullersten
KS
Kantstöd
KR
Kork (fallskydd)
KR
Kross
KO
Konst
KM
Kontrastmarkering
KGR
Konstgräs
K
Klätterväxt, klängväxt
IM
Infiltrationsmagasin
HL
Handledare
H
Häckplanta
GW
Grundvattennivå
GU
Gummi
GR
Gräs
GC
Gång- och cykelbana
GB
Gruvbotten
G
Grus
FM
Färdig mark
FL
Flagstång
FA
Fettavskiljare
F
Fris
ELC
Elcentral
EL
Eluttag
DRB
Dränvattenbrunn
DR
Dränvatten
DA
Dörröppningsautomatik
D
Dagvatten
CP
Cykelställ / Cykelpollare
C
Barrväxt (Conifer)
811
BTG
Betong
BRK
Bark
BR
Brunn
BPT
Brandpost
BM
Betongmarksten
804
BERG
Berg i dagen
B
AG
Armerat grus
805
FS
Formsand
809
A
Asfalt
801
AGR
Armerat gräs
804
BP
Betongplattor
804
bottom of page