Faelles03_edited_edited.jpg

3 cups

Blueberries

PETER THYREGOD RASMUSSEN

KRISTIAN KVISTGAARD

MØKT har skapats utifrån vårt stora intresse för arkitektur och BIM. Arkitekturen är grunden,  BIM-processen det solida verktyg som förstärker fokuset på kvalitet och design.

ARKITEKTUR

MØKT är formade av nordiska arkitektoniska kvaliteter, baserad på välfärd, estetik och tradition. Fokus ligger på enkelhet och genuint hantverk, och vi arbetar med kontextens kvalitet och värde som utgångspunkt.


Tillsammans med våra kunder strävar vi efter att skapa en hållbar och funktionell lösning med arkitektur som bidrar till positiva miljöer.

Vi skapar sammanhang mellan ny och befintlig omgivning. Form och funktion spelar en viktig roll från början till slut i projektet. Vi väger alltid in hälso- och miljöaspekter i de material och lösningar vi använder - de ska fungera både nu och i framtiden.

Oavsett uppdrag lägger vi alltid stor vikt vid idé och koncept, med en tydlig röd tråd i det färdiga resultatet. Vi tror på ett gott samarbete med ett gemensamt intresse för projektets slutresultat, och jobbar därför lösningsorienterat och har nära dialog med våra kunder.

Vårt arbete är en process där vi utforskar, experimenterar, analyserar och tolkar - med respekt för kvalitet, historia och tradition - för att hitta de rätta lösningarna.

Vi kan erbjuda en tidig idéskiss, analys av den befintliga miljön, och framtagande av bygglov samt program-, förslagshandlings-, projekterings- och bygghandlingsskede.

BIM

Vi har med vår erfarenhet en solid förstående för BIM som koncept, process och verktyg. BIM är en viktig del av vårt arbete, för att både optimera och fokusera på arkitekturen.

Vi arbetar med utveckling och support med fokus på att ni själva ska lära er. BIM ska inte vara en utmaning, utan en optimering av den dagliga projektering och samarbete.

Vi erbjuder BIM samordning, intern utbildning, model management, support, strategisk utveckling och content creation.

Tillsammans med vår samarbetspartner skapar vi det bästa sättet att lösa utvecklingsfrågan inom organisationen. BIM kompletterar företagsstrategin och samtidigt ska det finns förståelse och utrymme anpassat till projektet.

Vi tror att med ett tvärvetenskapligt samarbete mellan alla aktörer, kan vi säkerställa kvalitet och fokusera på lösningar och design av projektet.

MØKT INFO

TRÅLGRÄND 2 
116 68 Stockholm

Sverige
 

Tfn.: +46 8-512 541 41
Mail: info@moekt.com

Org. Nr: 559178-0712

Godkänd för F-skatt

MØKT AB
 

JOBBA MED OSS

Vi på MØKT är alltid nyfikna på att höra från nya möjliga medarbetare som vill förflytta gränserna med oss.

 

Skicka gärna din ansökan med CV och portfolio på max 10 MB till: jobb@moekt.com

SAMARBETSPARTNER

BIMSTOCKHOLM.JPG
Arkitektbruket.JPG
Cedervall arkitekter AB.jpg
CFMollerArchitects.png
Arkitema_Logo.png
Welloark.jpg